miércoles, 28 de enero de 2009

TORNEM A REPARTIR EL BUTLLETÍ DE LA COALI-NORDEl pròxim dissabte 31 de gener la Coalició Mataró Nord repartirà de nou el seu butlletí dedicat íntegrament al col·lapse dels serveis d'assistència primària de Cirera Molins.L'acció està convocada a les 9:30 del matí en l'encreuament del Passeig de Carles Padrós (principi del Mercat)


Esteu tots i totes convidats

viernes, 23 de enero de 2009

ICV-EUiA; UN ENCERT QUE HA FET MÉS FORTA L’ESQUERRA TRANSFORMADORAFa cinc anys que les diferents famílies de l’esquerra transformadora ens vam posar d’acord per tal de crear una coalició forta i de futur mitjançant la qual avançar en millors condicions, amb la voluntat d’esdevenir més influents a la millora de la qualitat de vida dels mataronins i mataronines. Ara, creiem que ha arribat el moment de fer un pas endavant aprofundint en aquest encert que és la coalició ICV-EUiA.

Creiem que ha arribat el moment d’expandir-la i situar-la al centre de l’esquerra transformadora, per tal d’esdevenir l’eix vertebrador de tota aquella gent que vol continuar treballant per una ciutat, Mataró, més compromesa en relació a un món més just i igualitari.

Creiem en la coalició ICV-EUiA com una eina capaç de fer front als nous reptes actuals: la crisi econòmica que colpeja treballadors i treballadores, la immigració, la despolitització i l’individualisme creixent entre treballadors i joves.
Creiem en la coalició ICV-EUiA com una eina capaç de fer front a l’ofensiva neoliberal mitjançant l’articulació del debat de l’esquerra social i política.

Creiem en la coalició ICV-EUiA com una eina útil de representació de les demandes i solucions dels problemes de treballadors i treballadores i dels sectors de població més populars.

Per tot això creiem en el desenvolupament de la coalició en el territori, com un pas endavant en la vinculació, col·laboració i compromís entre la coalició i especialment aquells que no estan adscrits a ICV o EUiA. Finalment, et convidem a apropar-te mitjançant la teva participació i la teva col·laboració per a fer, entre tots i totes, una coalició més forta i més útil.

COL•LAPSE ALS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DE CIRERA - MOLINS

El Centre d’Assistència Primària (CAP) de Cirera-Molins ha patit en els darrers anys un gran augment en la demanda de serveis assistencials, com a conseqüència del fort increment demogràfic del territori, que no ha anat acompanyat del necessari augment de recursos assistencials. Això ha significat un deteriorament dels serveis existents. El temps d’espera de les visites programades, que havien de donar resposta als problemes de salut en 24 o 48h, s’han incrementat a temps irracionals. Actualment, molts usuaris veuen com la petició d’una visita programada es dóna per un termini superior a 15 dies.
El naixement d’una esperança llargament reclamada.
El CAP de Cirera-Molins va nèixer l’any 1993 per donar cobertura principalment als barris de Cirera i de Molins. Cal dir que va ser un servei llargament reclamat pel moviment veïnal del territori. La població assistida inicialment era de poc més de 13.000 habitants. La seva història inicial va estar plena d’èxit en els seus serveis i d’una gran satisfacció pels usuaris. El canvi de l’anterior sistema assistencial al nou centre va ser valorat com a molt positiu per tota la població de referència. La qualitat assistencial va millorar considerablement amb la introducció de la visita programada, d’una atenció de l’equip assistencial i de la introducció de mesures preventives i de promoció de la salut. Al mateix temps, es va començar a fer diagnòstic de salut al territori, que va suposar la creació de determinats programes de salut.

El deteriorament dels serveis.
Aquest territori ha suportat un important increment demogràfic en poc temps. Actualment ja supera amb escreix els 23.000 habitants. En cap cas, el gran augment demogràfic ha suposat un augment paral·lel de recursos assistencials. Actualment el centre disposa de 8 metges de família, el que suposa una mitjana molt pròxima als 3.000 usuaris per metge.

En aquest últims anys, la qualitat dels serveis assistencials del centre han patit un empitjorament important, producte de la gran demanda assistencial, que no troba la resposta adequada en els serveis sanitaris.
El grau de satisfacció dels usuaris ha retrocedit molt. La forta pressió assistencials sense els recursos necessaris, dificulten, fins i tot, les tasques fonamentals de prevenció i promoció de la salut i del necessari treball en equip.
Una planificació territorial mancada de la necessària dotació de serveis. Aquest fort increment demogràfic ha estat com a conseqüència d’una ordenació del territori realitzada per l’ajuntament de Mataró que ha suposat la incorporació en aquesta àrea de nous barris, primer Camí de la Serra i, recentment, Via Europa (part dreta) i Parc Central. La planificació territorial no ha tingut un reflex igual en el increment d’habitants que en l’augment previsible dels serveis sanitaris d’atenció primària.

Una planificació territorial mancada de la necessària dotació de serveis.
Aquest fort increment demogràfic ha estat com a conseqüència d’una ordenació del territori realitzada per l’ajuntament de Mataró que ha suposat la incorporació en aquesta àrea de nous barris, primer Camí de la Serra i, recentment, Via Europa (part dreta) i Parc Central. La planificació territorial no ha tingut un reflex igual en el increment d’habitants que en l’augment previsible dels serveis sanitaris d’atenció primària.

La previsió d’ampliació dels serveis existents.
Des de fa més de tres anys que es parla de l’ampliació dels serveis d’atenció primària a l’àrea bàsica de salut (ABS). Recentment, l’ajuntament de Mataró ha aprovat la cessió dels terrenys a la Generalitat de Catalunya per realitzar aquesta ampliació. Malgrat tot, al programa d’inversions del Servei Català de la Salut amb l’horitzó 2011 no apareix programada.

Alternatives urgents i necessàries.
La Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) marca les finalitats del Servei Català de la Salut , la prestació dels serveis de promoció i de protecció de la salut, de prevenció de la malaltia, d’assistència sanitària i sociosanitària i de rehabilitació. Determina, també les funcions de l’Àrea Bàsica de Salut com a l’eix vertebrador del sistema sanitari en l’àmbit de la qual desenvolupa les seves activitats l’Equip d’Atenció Primària, que desenvolupa de manera integrada, mitjançant el treball en equip, actuacions relaitces a la salut pública i la promoció, la prevenció, la curació i la rehabilitació de la salut individual i col·lectiva de la població de l’Àrea Bàsica.

Els objectius estan definits per tots els implicats en la sanitat, professionals, usuaris i, fins i tot, la mateixa administració sanitària, marca com a objectiu la potenciació dels serveis d’atenció primària de salut com a alternativa al col·lapse en molts serveis d’urgències hospitalàries. Tots coincideixen en la necessitat de disposar dels espais i recursos materials i humans necessaris per poder donar una assistència sanitària de qualitat. Això vol dir, entre altres qüestions, caminar cap a una ratio de 1.500 usuaris per metge i amb un temps de consulta de 10 minuts per usuari.

ICV-EUiA pensem que a l’ABS de Cirera-Molins són necessàries mesures immediates per frenar l’actual col·lapse dels serveis
1. L’ampliació del CAP està anunciada, però és urgent trobar mesures immediates per realitzar ja una dotació de espais i recursos materials i humans, que la població està reclamant fa temps.

2. Hem d’aprendre, a més, dels errors comesos. No podem preveure una ampliació per cobrir les necessitats actuals. Cal incorporar les dades d’augment de població previstes (Via Europa, Parc Central, Cirera industrial, etc) i planificar un increment de recursos paral·lel als increments de població previstos, per garantir una prestació de serveis d’atenció primària de qualitat.

3. Tenint en compte els factors, geogràfics, demogràfics i socials, serà necessari posar en qüestió l’actual divisió territorial de les Àrees Bàsiques de Salut de Mataró. Cal recordar que la LOSC indica clarament que les ABS es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis. Caldrà reflexionar sobre la necessitat d’una altra delimitació de l’Àrea Bàsica de Salut de Cirera-Molins.

4. Cal implicar la població en la definició dels serveis i la necessària dotació de recursos. La participació dels usuaris és fonamental per avançar en l’eficiència dels serveis. Una major transparència de l’administració i una major implicació ajudarà a assolir els objectius marcats, principalment en aquest servei tant fonamental per a les persones.


ACCIÓ DE LA COALICIÓ MATARÓ NORD

El pròxim dissabte 24 de gener la Coalició Mataró Nord repartirà el seu butlletí dedicat íntegrament al col·lapse dels serveis d'assistència primària de Cirera Molins.
L'acció està convocada a les 9:30 del matí en l'encreuament del Passeig de Carles Padros (principi del Mercat)
Esteu tots i totes convidats